253 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp.HCM (84) 8 3930 4987 - (84) 903 948 868

Các mẫu nhà Lightshed tiêu biểu

1. Single span
The most economical width 7 – 30 m

2. Multi span - 2
The most economical width 30 – 50 m

3. Multi span – 3
The most economical width 42 – 72 m

4. Multi span – Lean to
The most economical width 42 – 72 m


 
Bài viết liên quan

Line

Cảm nhận khách hàng

Line

Với mỗi lời góp ý của từng khách hàng cho sẽ động lực thúc đẩy sự phát triển của phan anh hơn nữa trong tầm xa
PHAN ANH - BUILD YOUR SUCCESS

Line

Một số khách hàng hợp tác cùng phan anh