253 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp.HCM (84) 8 3930 4987 - (84) 903 948 868

Công trình nhà kho tại Ethiopia

Chủ đầu tư: Mr. KIBATU HAGOS GLMARIAM
 Địa chỉ: Lắp dựng tại Ethiopia
Diện tích: 5.200 m2
Hạng mục: Xây dựng và lắp đặt hoàn thiện nhà kho
 

Bình luận
PHAN ANH - BUILD YOUR SUCCESS

Line

Một số khách hàng hợp tác cùng phan anh