253 Điện Biên Phủ, P.7, Q.3, Tp.HCM (84) 8 3930 4987 - (84) 903 948 868

Mô tả và ứng dụng của Lightframe


 
- Software integrate: design, structure calculation, data export ...
Phần mềm tích hợp: thiết kế, tính toán kết cấu, xuất dữ liệu…

 
          
 
- Integrate with SmartFrame machine, control production automatically
Tích hợp với máy SmartFrame, điều khiển tự động quá trình sản xuất
- Manage order history, customer and production diary ...
Quản lý lịch sử đơn hàng, khách hàng và nhật ký sản xuất…
- Export drawings, BOM, construction, installation instructions drawings
Xuất bản vẽ chi tiết, xuất đơn hàng vật tư, bản vẽ hướng dẫn thi công, lắp đặt
- Machine is controlled by computer, integrated high speed inkjet printer, print code in all components.
Hệ thống được điều khiển tự động bằng máy tính, tích hợp máy in phun tốc độ cao, in mã lên tất cả các chi tiết
- Componets are processed precisely; assembled quickly, simple
Chi tiết được gia công chính xác, lắp ráp nhanh chóng, đơn giản  
- Wall, floor and roof structures are designed as module, that ensures quickly installation
Kết cấu khung vách, sàn, mái theo module đảm bảo lắp đặt nhanh chóng

Roof frame structure | Kết cấu khung máiWall frame structure | Kết cấu khung váchFloor frame structure | Kết cấu khung sàn


 
Cảm nhận khách hàng

Line

Với mỗi lời góp ý của từng khách hàng cho sẽ động lực thúc đẩy sự phát triển của phan anh hơn nữa trong tầm xa
PHAN ANH - BUILD YOUR SUCCESS

Line

Một số khách hàng hợp tác cùng phan anh