NHÀ BUNGALOW

Bungalow mái dọc

Giá theo m² :

Từ 10,815,308đ

Giá theo căn :

Từ 195,000,000đ

Bungalow mái ngang

Giá theo m² :

Từ 10,372,466đ

Giá theo căn :

Từ 220,000,000đ